GULDEN MIS in de paterskerk 2020
De advent is een vergeten liturgische periode. Voordat wij het ons realiseren branden alle vier de kaarsen van de adventskrans. Om deze periode iets meer onder de aandacht te brengen wordt op zaterdag 19 december om 7.00 uur in de ochtend een Gulden Mis opgedragen in de Paterskerk.

De Gulden Mis is een speciale H. Mis ter gedachtenis aan de blijde verwachting van de H. Maagd Maria.
Naar eeuwenoude traditie wordt de H. Mis vroeg in de ochtend (om 7.00 uur) opgedragen in een oerdonkere kerk die slechts verlicht wordt door een zee van kaarslicht.

U bent van harte uitgenodigd om samen met andere parochianen deze bijzondere H. Mis ter ere van Onze Lieve Vrouw te vieren en op deze manier u voor te breiden op de komst van de Vredesvorst met Kerstmis.