Vormsel en Communie 2021

Venray; De informatieavond over het Vormsel 2021 is geweest. Ouders kunnen hun kinderen via www.grotekerkvenray.nl/formulieren aanmelden.

Ook voor de H. Communie hebben beide informatieavonden Grote Kerk en Paterskerk plaatsgevonden. De scholen waren hierover geïnformeerd.

Via de site van de kerk kunt u uw communicant  aanmelden. (zie boven) .
De scholen die onder de paterskerk vallen kunnen de kinderen aanmelden www.Paterskerkvenray.nl/ communie.
Zowel voor het Vormsel als de H. Communie kunt u uw kind tot 01-10 aanmelden.

De kinderen zullen hun enthousiasme van de catechese les overbrengen op hun ouders, ontstaat vaak de behoefte om ook zelf weer te weten hoe het ook alweer zat.
Om de ouders van Communicanten en Vormelingen daartoe de kans te geven vinden er ‘oudercatecheseavonden’ plaats, waar bij heel simpel in één avond verteld wordt wat er in een aantal lessen op school aan de kinderen is overgedragen. Natuurlijk nodigt het lesmateriaal uit tot verdere bezinning, verdieping en gesprek. Ook wie niet een kind in groep 4 of 8 heeft zitten maar toch bezig wil zijn met geloofsverdieping thuis, is welkom.

Voor de Communieouders zijn de data 08-10 / 04-11 / en 10 december gepland.
Voor de ouders van Vormelingen zijn de data 05-10 /05-11/ 09-12 gepland.

Alle avonden zijn van 20 tot 21.30 uur in de pastorie Paterskerk (achter de kerk, Leunseweg 5).

Aan de avonden zijn geen kosten verbonden, vrijblijvend komen luisteren op de eerste avond kan zeker ook. De avonden worden verzorgd door kapelaan Marthoma Alexander (Communie) en deken Ed Smeets (Vormsel). Welkom! Meer informatie is te verkrijgen op de pastorie Eindstraat6.