alle publieke vieringen rond Pasen afgelast
Het bestuur komt nog met nadere uitleg over de maatregelen voor de kerken in Venray

Hieronder de tekst van de Bisschoppelijke brief en de verklaring van de bisschoppen.

Eerwaarde heren,

Geachte dames en heren,

In aanvulling op de eerdere maatregelen die de Nederlandse bisschoppen hebben genomen om de verspreiding van het coronavirus via de kerken te voorkomen, is nu besloten dat deze worden verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag). Dit betekent ook dat alle publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart, maar onder de huidige omstandigheden is helaas onvermijdelijk.

In bijgaande bijlage vindt u de verklaring van de Bisschoppenconferentie van vandaag – woensdag 18 maart – met de nieuwe maatregelen, alsmede richtlijnen en suggesties voor de Goede Week.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nadere berichten komen, dan ontvangt u die weer langs deze weg.

Met vriendelijke groet,  Bisdom Roermond

Klik hieronder voor de verklaring: