Terug van weggeweest… de klok bij overlijden

Het is een oud en zinvol gebruik: als aan de parochie een overlijden gemeld wordt en een kerkelijke uitvaart besproken wordt, dat dan na dat bericht de grote klok het droeve nieuws dat een dorpsgenoot gestorven is aan de dorpsgemeenschap meldt.

Om onduidelijke redenen is dat gebruik in Venray in het verleden verdwenen. Maar inmiddels weer terug! Als de grote klok na de kleine middagklok (angelus) gaat luiden (om 12.05 uur) is er iemand gestorven.
De klok meldt het ons, vraagt ons de overledene in gebed te gedenken en roept ons alvast voor de uitvaart. Klokken zijn gegoten en gewijd om lief en leed te verkondigen en vanuit de kerktoren ons op te roepen tot gebed.