Preventiemedewerker

Per 1 juli 2005 is de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (hierna: Arbo-wet) veranderdDe veranderingen hebben consequenties voor alle organisaties in Nederland en dus ook voor ons als kerkgemeenschap. Een van de veranderingen heeft betrekking op de invoering van een preventiemedewerker.
De preventiemedewerker is uitvoerend en adviserend bezig Via het onderwijs heb ik hier veel mee te maken gehad en nog. Daarom behoort deze taak tot mijn pakketDoel: belangrijke arbo risico’s vanuit een risico-inventarisatie & evaluatie kunnen onderkennen en toepassen bij praktische problemenHet doen van aanbevelingen en zaken aan elkaar kunnen koppelen.

Preventiemedewerker is:

mw. Bistervels-de Deckere, Notarisberg 2 5801 HM Venray, tel. 584238