22-09-2021
 • 09:30 - 10:30 Stille mis

  Misintenties:
  Voor de weldoeners van deze kapel en vereerders van St. Jozef

26-09-2021
 • 11:00 - 12:00 Eucharistieviering

  Misintenties:
  Overleden Martha Maessen (verjaardag)
  Mw. Louise Burg-Geerts(6 weken dienst)
  Overleden ouders Nol en Mia Groenen-Albers