09-05-2022
 • 18:30 - 19:30 Dienst

  Misintenties:
  Op voorspraak van Maria voor alle ongeneeslijk zieken van onze parochie

10-05-2022
 • 18:30 - 19:30 Dienst

  Vijfde dinsdag van de Antoniusnoveen

  Misintenties:
  Voor onze kerkgemeenschap

11-05-2022
 • 18:30 - 19:30 Dienst

  Misintenties:
  Voor wie het leven door ziekte of verslaving wordt getekend

12-05-2022
 • 18:30 - 19:30 Dienst

  Misintenties:
  Voor goede bestuurders in landen met problemen

13-05-2022
 • 18:30 - 19:30 Dienst

  Misintenties:
  Voor mensen die richting zoeken in het leven

14-05-2022
 • 18:00 - 19:00 Eucharistieviering met Crescendo

  Misintenties:
  Voor jonge mensen die zich inzetten voor een jeugdbeweging
  Voor overleden leden van Crescendo

15-05-2022
 • 11:00 - 12:00 Eucharistieviering met ‘t Zonnelied en kinderwoorddienst

  Misintenties:
  Voor alle priesters in onze parochies

  Doopsel:
  Michaëlle Bisschops