2021-06-14
 • 09:00 - 09:30 Dienst

  Misintenties:
  Onze parochianen dat Gods liefde, gedragen doorZijn geest en in de geborgenheid van Jezus, bij hen en ons mogen zijn omstandvastig in ons geloof te kunnen zijn.

2021-06-15
 • 09:00 - 09:30 Dienst

  Misintenties:
  Zeswekendienst Jan Donders, tevens ook overledenfam. Donders

2021-06-16
 • 09:00 - 09:30 Dienst

  Misintenties:
  Alle overheden: geef hun de aandacht voor de mensendie ze leiden, geef hun liefde voor het land dat ze regeren, geef hun eerbiedvoor alles wat u hen toevertrouwt, dat zij in deze moeilijke tijd sterk staanin hun geloof en van daaruit de kracht hebben bij het uitvoeren van hunfunctie.

2021-06-17
 • 09:00 - 09:30 Dienst

  Misintenties:
  Een bijzondere intentie
  Voor de wereld om onsheen, voor de mensen die bij ons horen en ons dierbaar zijn. Dat zij op Godsliefde en zorg mogen rekenen

2021-06-18
 • 09:00 - 09:30 Dienst

  Misintenties:
  Onze bisschop en alle geestelijken in ons bisdom,dat zij Gods liefde mogen blijven ervaren en daardoor de kracht en de steunvinden om die liefde en trouw uit te dragen

2021-06-19
 • 19:15 - 20:15 Eucharistieviering

  Misintenties:
  Cees en Nellie van Baarsen
  Johan en MarieJonkers-Claessens en overleden familie
  Theresie Mertens i.v.m. haarverjaardag
  Ouders van Soest-Backus en zoon Jan
  Huub Peeters i.v.m. Vaderdag

2021-06-20
 • 09:30 - 10:30 Eucharistieviering

  Misintenties:
  Wim en Dora van Haren-Zegers en dochter Wilmie v.w. haarverjaardag en familie Deenen-Poels en overleden kinderen
  Toos Cals-van Loon(die vandaag 100 jaar zou zijn geworden).
  Doopsel: Fenne Laura Sengers