19-09-2022
 • 09:00 - 09:30 Dienst

  H. Januarius, bisschop en martelaar

  Misintenties:
  Onze artsen en verpleegkundigen

20-09-2022
 • 09:00 - 09:30 Dienst

  H.H. Andreas Kim Taegon en gezellen, martelaren

  Misintenties:
  De intenties van de Lourdespelgrims

21-09-2022
 • 09:00 - 09:30 Dienst

  H. Matteüs, apostel en evangelist

  Misintenties:
  Roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven

22-09-2022
 • 09:00 - 09:30 Dienst

  Misintenties:
  Allen die in ons bisdom leiding geven aan de geloven in het bijzonder voor onze Bisschop

23-09-2022
 • 09:00 - 09:30 Dienst

  H. Pater Pio

  Misintenties:
  De regeringsleiders

24-09-2022
 • 19:15 - 20:15 Eucharistieviering, Dialectmis Veldeke Venray, mmv koor Crescendo

  Misintenties:
  Wim en Mia van den Munckhof-Goumans

25-09-2022
 • 09:30 - 10:30 Eucharistieviering

  26ste zondag door het jaar

  Misintenties:
  Harrie en Mina van Mil-Jenneskens overleden ouders en wederzijdse familie
  Jacques Geerits
  Gerrit Heijnen en zoon Willem
  Jan en Dora Raymakers-Botden
  Jaardienst voor Agnes Reijnders-Coppus