de klok bij overlijden

Terug van weggeweest… de klok bij overlijden Het is een oud en zinvol gebruik: als aan de parochie een overlijden gemeld wordt en een kerkelijke uitvaart besproken wordt, dat dan na dat bericht de grote klok het droeve nieuws dat een dorpsgenoot gestorven is aan de dorpsgemeenschap meldt. Om onduidelijke redenen is dat gebruik in…

Uitbreiding priesters Venray

De uit India afkomstige kapelaan Marthoma Alexander is de opvolger van diaken Sonnemans.  De kapelaan gaat aan het werk in de beide Venrayse parochies (Petrus’Banden, Onze Lieve Vrouwe van Zeven Smarten, alsmede in het rectotoraat St. Jozef te Smakt). De kapelaan heeft zijn opleiding gehad in Rolduc en zal in september zijn werkzaamheden aanvangen. Diaken…

Inzegening raam “St Elisabeth van Thüringen”

  Zondag 20 november 2016 is het St. Elisabethraam in de Grote Kerk onthuld en ingezegend door Monseigneur De Jong van het bisdom Roermond. Hieronder een impressie van de inzegening. Voor uitgebreidere informatie over het raam klik hier Inzegening door Monseigneur de Jong Monseigneur de Jong feliciteert de heer De Vilder Het door de familie…

Stichting Naamloze Kinderen

In 2002 werd eindelijk een wens gerealiseerd, een monument voor de Naamloze Kinderen. Kinderen die in het verleden geen naam kregen omdat ze of dood geboren werden of direct na de geboorte stierven, niet gedoopt en daarom naamloos waren. Om diverse redenen is het 5-jarig bestaan niet onopgemerkt, maar wel zonder bijzondere aandacht voorbijgegaan. Met…