Passiespelen

Geachte mede parochianen, U hebt ongetwijfeld via publicaties in de pers e.d. reeds vernomen dat in 2021 wederom de Passiespelen in Tegelen gehouden worden. Evenals de voorgaande 2 edities willen we als parochie u in de gelegenheid stellen deze te gaan bezoeken en wel op 22 augustus om 17.00 uur. Er staat u een spectaculair…

Vormsel avond

Ondanks dat niet alle vormelingen aanwezig waren kunnen we de avond als geslaagd zien. De speurtocht in de kerk werd interessant gevonden en ook serieus uitgevoerd. Daarna hebben we gezamenlijk gegeten en zijn daarna naar de kerk gegaan. Er is ook nog even gekeken op het oksaal en bij de organiste aan het orgel. Terug…

Presentatieviering communicanten Grote Kerk

Zondag 31 mei zijn de jongens en meisjes die op 27 juni de eerste H. Communie doen zich tijdens een dienst door deken Smeets voorgesteld.Ze hadden een waxinelichtje versierd wat ze nu meebrachten en na de dienst hebben ze dat in de Mariakapel een plekje gegeven, met de bedoeling dat ze af en toe er…

Liturgische vorming 2021-2022

Blijft dit doen om Mij te gedenken Als katholieken vieren we op zondag de eucharistie. De kerk noemt deze viering bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven. We beluisteren er het Woord van de Heer, nemen het tot ons, we bidden, zingen en danken, we vieren het leven, het lijden, de dood en de…

Papa-dag!

Sint Jozef Smakt zondag 27 juni 2021 Papa-dag… zo goed en kwaad als het kan je (aankomend) vaderschap combineren met je werkend bestaan. Maar in het geloofsleven in je gezin is het niet anders: kinderen komen thuis met vragen of lezen graag bekendeBijbelverhalen en willen daarover vragen en vertellen. Of ze staan voor hun Eerste…

Corona en Pasen

Geen versoepelingen coronamaatregelen in R.-k. Kerk met het oog op Pasen De Nederlandse bisschoppen hebben zich naar aanleiding van de recente persconferentie van het demissionaire kabinet beraden op de vieringen met Pasen. Daarbij hebben zij ook de recent door het Interkerkelijke Overleg in Overheidszaken (CIO) uitgebrachte routekaart voor de kerken betrokken. Gelet op het oplopend…

Diensten week 13-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIESvan zaterdag 27 maart t/m vrijdag 2 april Zaterdag 27 maart; 19.15 uur: H. Mis: Voor: overleden familie van de Steeg-Gieben. Zondag 28 maart; Palmzondag van het lijden van de Heer; 9:30 uur: H. Mis,uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv Voor: Zeswekendienst Gon Vullings-Janssen;overleden ouders Louis en Dory Driessen- Claassens;Harrie Coolen.…

Goede week en Pasen 2021

27 & 28 maart Palmzondag: palmwijding en passieverhaal Begin van de Goede Week. In elke H. Mis worden palmen gezegend.Diensten zoals gebruikelijk in het weekend. Biechtviering dinsdag 30 maart 19.15 uur in de Paterskerk Witte Donderdag 1 april 19.15 uur Grote Kerk (uitzending Omroep Venray)H. Mis gevolgd door stil gebed bij het Allerheiligste tot 20.30…

Diensten week 12-2021

SINT PETRUS’ BANDEN MISINTENTIESvan zaterdag 20 maart t/m vrijdag 26 maart Zaterdag 20 maart; 19.15 uur: H. Mis: Voor: Christel Munten- Sieben. Zondag 21maart; 5de zondag veertigdagentijd 9:30 uur:H. Mis, uitzending via Omroep Venray en kanaal 45 Venray tv Voor: Jaardienst Antoon van Osch, echtgenote Anna van Osch-Hebben, overleden kinderen, klein- en achterkleinkinderen; overleden ouders Arnold en…